ไขมันในช่องท้อง ภัยร้ายจากภายใน!!

ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างแบบไหนการมีไขมันสะสมตามร่างกายมากนั้นส่งผลร้ายต่อสุขภาพอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันที่สะสมภายในที่เรียกว่า “ไขมันในช่องท้อง”
การวิจัยทางการแพทย์ทั้งในอเมริกา ยุโรป รวมทั้งในเอเชียแสดงผลตรงกันว่าไขมันในช่องท้องนั้นเป็นภัยร้ายที่อยู่ในร่างกายเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ดังนี้

#โรคหัวใจและหลอดเลือด รายงานการวิจัยทางการแพทย์มากมายที่แสดงผลยืนยันว่าเส้นรอบเอวที่มากมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจสูงขึ้นถึง 2 เท่า นอกจากนี้ในเพศหญิงที่ไม่สูบบุหรี่พบว่าเส้นรอบเอวที่สูงขึ้นทุกๆ 2 นิ้วเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดขึ้น 10% ไขมันในช่องท้องยังมีผลกระทบทางอ้อมคือเพิ่มปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจโดยทำให้เกิด ความดันโลหิตสูง ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง น้ำตาลในเลือดสูง ลดปริมาณ HDL คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นไขมันดี

#สมองเสื่อม การวิจัยเปรียบเทียบระหว่างประชากรอายุ 40 ต้นๆ ทีมีไขมันในช่องท้องสูงกับกลุ่มที่ไม่มีไขมันในช่องท้องพบว่ากลุ่มที่มีไขมันในช่องท้องมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมเมื่ออายุ 75-80 ปี มากกว่าถึง 3 เท่า

#หอบหืด มีการวิจัยขนาดใหญ่ในอาสาสมัครเพศหญิงอาชีพครูที่แคลิฟอเนียแสดงผลว่า อาสาสมัครที่มีขนาดรอบเอวมากกว่า 35 นิ้วขึ้นไป นั้นมีโอกาสเกิดอาการหอบหืดสูงกว่า กลุ่มที่มีรอบเอวเล็กกว่า 37% และความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นในกลุ่มที่มีรอบเอวสูงร่วมกับการมีน้ำหนักเกิน ทั้งนี้เพราะไขมันในช่องท้องสามารถผลิตและหลั่งสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดการอักเสบไหลเวียนไปทั่วร่างกายรวมถึงทางเดินหายใจ

#มะเร็งเต้านม จากการรวบรวมผลวิเคราะห์ จากหลายการวิจัยนั้นแสดงผลชัดเจนว่าในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมสูง ขณะที่ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนั้นจะมีความเสี่ยงสูงเมื่อรอบเอวใหญ่ร่วมกับค่า BMI สูง

#มะเร็งลำไส้ การวิจัยทางการแพทย์พิมพ์เผยแพร่ในวรสาร America Journal of Gastroenterology รายงานว่าผู้ที่มีไขมันในช่องท้องมีโอกาสเกิดมะเร็งในลำไส้สูงกว่าถึง 3 เท่า ทั้งนี้เนื่องจากไขมันในช่องท้องเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะดื้อต่ออินซุลิน (Insulin resistance) ภาวะนี้เป็นสาเหตุกรเกิด “ติ่งเนื้อเมือกอะดีโนมา” (Adenomatous polyps)

โอลิโกนอล นวัตกรรมการลดไขมันในช่องท้องที่แพทย์ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแพทย์ฮอกไกโดวิจัยพบว่าลดไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) ได้สูงถึง 30% ใน 10 สัปดาห์
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์แสดงว่า โอลิโกนอล ช่วยลดการสะสมไตรกลีเซอร์ไรด์ในตับ #เพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือด #ป้องกันเส้นเลือดแข็งกระด้าง#เส้นเลือดตีบหรืออุดตัน #ลดเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2

#โอลิโกนอลสลายไขมันในช่องท้อง
นับเป็นครั้งแรกที่ความก้าวหน้าของนวัตกรรมนำมาซึ่งสารสกัดจากธรรมชาติมีผลในการลดไขมันในช่องท้องโดยคณะแพทย์ญี่ปุ่นวิจัยพบ สารสกัด โอลิโกนอล ลดไขมันในช่องท้อง ไขมันในช่องท้องเป็นต้นเหตุโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือพิการไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตจาการที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดที่สมอง หัวใจวายจากเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจ เบาหวาน ไขมันพอกตับ และมะเร็ง แพทย์ญี่ปุ่นได้วิจัยในอาสาสมัครที่ตรวจด้วย CT Scan พบว่ามีไขมันในช่องท้องจำนวน 18 รายที่อายุระหว่าง 24 – 59 ปี โดยอาสาสมัครได้รับประทานโอลิโกนอลวันละ 200 มก. นาน 2 เดือนครึ่ง

ผลการวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่ได้รับประทานโอลิโกนอลมีปริมาณไขมันในช่องท้องลดลงโดยเฉลี่ย 15% โดยในอาสาสมัครที่อายุ 34 ปีลดลง 30% ขณะที่อาสาสมัครอายุ 57 ปีลดลง 14.8% นอกจากนี้ไขมันใต้ผิวหนังลดลงเช่นกัน

#โอลิโกนอลลดการสะสมไขมันในตับ
คณะแพทย์มหาวิทยาลัยพทย์ Yonsei ประเทศเกาหลี รายงานการวิจัยถึงผลของโอลิโกนอลในการลดการสะสมไขมันในตับว่า โอลิโกนอลสามารถลดไขมันที่สะสมในเซลล์ตับได้ด้วยกลไก 5 ขั้นตอนคือ

1. ลดการสะสมไตรกลีเซอไรด์ในเซลล์ตับ
2. เร่งขบวนการสลายไขมัน และยับยั้งขบวนการสร้างไขมันใหม่ในเซลล์
3. กระตุ้นขบวนการเผาผลาญกรดไขมันให้ได้พลังงาน
4. ลดการอักเสบเซลล์ตับโดยยับยั้งการสร้างสารก่อการอักเสบที่เรียกว่า IL-6
5. ลดภาวะการดื้ออินซูลินช่วยให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดดีขึ้น

โอลิโกนอลมีประโยชน์อย่างไร
1. ลดปริมาณไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat) ในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
2. ลดไขมันพอกตับ
3. ปรับสมดุลระบบการเผาผลาญไขมัน และลดการดูดซึมไขมัน
4. เพิ่มการไหลเวียนระบบหัวใจและหลอดเลือด
5. กำจัดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปในร่างกาย
6. เพิ่มความสดชื่น กระฉับกระเฉงขจัดความอ่อนล้
7. เพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกาย

Reference: 1.Jun Nishihira, Maremi Sato-Ueshima, Kentaro Kitadate, Koji Wakame Hajime Fujii, Amelioration of abdominal obesity by low-molecular-weight polyphenol (Oligonol) from lychee, Journal of Functional Foods I (2009) 34I-348

2.Jae-Yeo Park, Younghwa Kim, Jee Ae Im: Oligonol suppress lipid accumulation and improve insulin resistance in a palmitate-induced in HepG2 hepatocytes as a cellular steatosis model; BMC Complementary &Alternative Medicine