AHCC เพิ่มภูมิกำจัด HPV ใน 6 เดือน

ไวรัสเอชพีวี (HPV)” หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์โดยมีสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกถึง 70% สายพันธุ์อื่นๆ ก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นประเภทหูด เชื้อไวรัสเอชพีวีนี้พบได้ทั่วไปรอบๆ ตัวเช่นในห้องน้ำ กระดาษทิชชู และโดยมักติดเชื้อนี้จากการมีเพศสัมพันธ์

ในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการกำจัดเชื้อได้ เมื่อติดเชื้อ HPV ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นกลไกสำคัญในการกำจัดเชื้อออกไปจากร่างกายโดย 70% ของผู้ติดเชื้อจะกำจัดเชื้อออกไปได้ภายใน 1 ปี และ 90% กำจัดเชื้อได้ภายใน 2 ปี หากภายใน 2 ปีกำจัดไม่ได้ถือว่าติดเชื้อถาวรซึ่งจะมีโอกาสสูงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ

 

มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

เป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับที่ 2 ในผู้หญิงไทย รองจากมะเร็งเต้านมแต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับ 1 พบในผู้หญิงช่วงอายุ 30 – 60 ปี ข้อมูลสถิติสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติองค์การอนามัยโลก (GLOBOCAN) พบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละ 10,000 คนและเสียชีวิต 5,200 คน หรือเฉลี่ยวันละ 14 คน

 

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

❀ ติดเชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุสำคัญเป็นอันดับแรกของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

❀ สูบบุหรี่ เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

❀ ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ในผู้ที่จำเป็นต้องได้รับยาที่มีผลในการกดภูมิคุ้มกันเช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัส HPV

❀ ทานยาคุ้มกำเนิดเป็นเวลานาน

❀ ตั้งครรภ์บ่อย

❀ พันธุกรรม มีประวัติครอบครัวใกล้ชิดเป็น

 

วงการแพทย์วิจัยพบ AHCC กำจัดเชื้อไวรัส HPV

รองศาสตราจารย์ ดร. จูดิท สมิธ ภาควิชามะเร็งนรีเวชและสุขภาพผู้หญิง มหาวิทยาลัยเท็กซัสได้ศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของ Active Hexose Correlated Compound (AHCC) ผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัส HPV ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่สามารถจะกำจัดเชื้อได้ โดยจากการศึกษาวิจัยทั้งในคนและสัตว์ทดลองก่อนหน้านี้แสดงผลว่า AHCC มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ต่อต้านเชื้อไวรัส คือ NK cell , CD4+ และ CD8+

จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และในหนูแสดงผลว่า AHCC มีผลในการกำจัดเชื้อ HPV ได้ 100% รศ.ดร. สมิธ จึงทำการวิจัยต่อยอดในอาสาสมัครเพศหญิงที่ติดเชื้อไวรัส HPV มากกว่า 2 ปีขึ้นไปซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าการติดเชื้อแบบถาวร ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูก

อาสาสมัครที่ติดเชื้อไวรัส HPV นานเกิน 2 ปีได้รับ AHCC วันละ 3 กรัม นาน 6 เดือน และได้รับการนัดตรวจติดตามผลทุก 3 เดือน ผลการศึกษานี้แสดงว่า 50% ของผู้หญิงติดเชื้อถาวรตรวจพบว่า AHCC ช่วยให้กำจัดเชื้อไวรัส HPV ได้ภายใน 6 เดือน จากผลการศึกษาวิจัยนี้สรุปได้ว่า AHCC เป็น Functional food ที่เป็นทางเลือกในการช่วยกำจัดเชื้อไวรัส HPV ในผู้ติดเชื้อ HPV ถาวร ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มผู้ติดเชื้อได้

Reference : Evaluation of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) for the Eradication of HPV Infections in women with HPV positive PAP smears : International Congress on Nutrition and Integrative Medicine 2014.