เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส

ในช่วงฤดูหนาวนั้นอุณหภูมิที่ลดลงมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อทั้งแบคทีเรียและไวรัส โดยมีผลทำให้จำนวน NK cell ลดลง เมื่อจำนวน NK cell ลดลง โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนั้นเป็นสาเหตุของการเกิด โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น

AHCC® จัดเป็น Functional Food ที่มีคุณสมบัติเป็น Biological Response Modifier (BRM) สกัดจากส่วนที่เรียกว่าไมซีเลียมของเห็ดที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Lentinula edodes” AHCC® #มีผลเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อโรคทั้งหลาย ตั้งแต่ไวรัส แบคทีเรีย รา ปราสิต รวมทั้งการกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์มะเร็ง

ในประเทศญี่ปุ่นนั้น AHCC® เป็นที่ยอมรับของแพทย์อย่างกว้างขวางยาวนานกว่า 30 ปี โดยทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกกว่า 1,000 แห่งที่แพทย์ให้ AHCC® เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ในบุคคลทั่วไปที่ทำงานหนัก ความเครียดสูง พักผ่อนน้อย ผู้สูงอายุ ซึ่งภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทำให้เจ็บป่วยง่าย

รายงานการวิจัยในคนญี่ปุ่นเพื่อวัดประสิทธิภาพ AHCC® ในการต้านเชื้อไวรัส ช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลพบว่า AHCC® มีผลเพิ่มจำนวนและกระตุ้นการทำงานของ NK cell ซึ่งมีค่าลดลงในช่วงอากาศเย็น ดังที่จะพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่เมื่ออากาศเย็นขึ้น และในรายงานการวิจัยยังพบว่า AHCC® เพิ่ม NK cell activity ได้สูงขึ้น 249%

นอกจากนี้ผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษามะเร็งโดยการผ่าตัด ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี การได้รับ AHCC® ร่วมกับการรักษายังเป็นการสนับสนุนประสิทธิภาพและผลการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าว โดยรายงานวิจัยทางคลินิกแสดงผลว่า AHCC® ลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งหลังการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบำบัด ลดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ลดการอักเสบของตับ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง

AHCC® มีผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย
🔸 เพิ่มปริมาณ NK cell แมคโครฟาร์ค (Macrophage) และแกมม่าเดลต้า-ทีเซลล์ (γδ Tcell) เซลล์ภูมิคุ้มกันสำคัญที่ป้องกันการติดเชื้อและกำจัดเซลล์มะเร็ง
🔸 เพิ่มประสิทธิภาพ NK cell (NK cell activity) สูงถึง 200 – 300%
🔸 กระตุ้นการผลิตไซโตคายน์ TNF-α , INF-γ และ IL-12 ซึ่งมีผลเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
🔸 เพิ่มปริมาณเดนไดรติดเซลล์ (Dendritic cell) เป็นผลให้ตรวจพบเชื้อโรคระยะเริ่มต้น
🔸 เพิ่มปริมาณ CD4+ และ CD8+ T cell ช่วยลดการติดเชื้อไวรัส

I MURON AHCC® SD มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

💚 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบภูมิคุ้มกัน
💚 ลดการอักเสบของตับเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยา และสารเคมี
💚 ลดการเกิดตับแข็ง
💚 บำรุงเสริมสร้างสุขภาพตับ
💚 ลดผลกระทบจากความเครียด
💚 เพิ่มความสดชื่น กระฉับกระเฉง ลดความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า

 

Reference:
1. An In-Office Evaluation of Four Dietary Supplements on Natural Killer Cell Activity. Journal of Best of Naturopathy by James Belanger, ND, MT.
2. Effect of Active Hexose Correlated Compound on the Season Variations of Immune Competence in Health Subjects: Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 2015, Vol 20(1)
3. Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in Alcohol-Induced Liver Enzyme Elevation. J Nutr Sci Vitaminol 2014;60;348-56