ETAS® เสริมสร้างความจำ อารมณ์ดี

ในระบบประสาทส่วนกลางฮีทชอกโปรตีนนับว่าเป็นสารที่มีความสำคัญในการปกป้องการเกิดโรคทางสมองเช่น พาร์กินสัน และอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาท ทั้งนี้การวิจัยในหลอดทดลองแสดงผลว่า ETAS® ช่วยป้องกันเซลล์ประสาทจาก “อเมลอยด์-เบต้า” ที่นับเป็น “ ขยะพิษ” ที่เกิดขึ้นระหว่างวันโดย ETAS® ช่วยให้ปริมาณอเมลอยด์ – เบต้าลดลง จากการที่ ETAS® เพิ่มการสร้างฮีทชอกโปรตีนและต้านอนุมูลอิสระ

นอกจากนี้ในการวิจัยทางคลินิกแสดงผลว่า ETAS® ช่วยเสริมสร้างความจำและปรับสภาวะทางอารมณ์เมื่ออยู่ในสภาวะเครียด โดย ETAS® ลดภาวะหดหู่ ซึมเศร้าได้ดี ลดความรู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นภาวะทางอารมณ์ที่พบบ่อยขณะที่เผชิญกับความเครียดเป็นประจำ หรือเมื่ออายุมากขึ้น