เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอเอชซีซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เราคือผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ยาเพื่อสุขภาพและเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูง และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอเอชซีซี (Active Hexose Correlated Compound : AHCC) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวโดย บริษัท อะมิโนอัพ จำกัด

“สุขภาพชีวิตที่ดี คือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง”