Download the PDF full-text

AHCC ลดจำนวนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์เฉียบพลัน

มะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์เฉียบพลัน (Acute Myeloid Leukemia)
เป็นมะเร็งที่มักพบในผู้สูงอายุ โดยพบว่ามีอัตราการเกิดสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นโดยคนที่อยู่ในช่วงอายุ 65 ถึง 69 ปีมีความเสี่ยงสูงกว่าช่วงอายุ 30-34 ปี ถึง 10 เท่า และในคนอายุ 70 ปี ขึ้นไปอัตราการเกิดมะเร็งชนิดนี้จะสูงตาม ทั้งนี้พบว่าอัตราสูงสุดที่ช่วงอายุ 80–84 ปี

การเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์เฉียบพลัน
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของ DNA (รหัสพันธุกรรม) ของเซลล์ไขกระดูกเกิดการผลิตเม็ดเลือดขาวที่ไม่มีการเติบโตเป็นเม็ดเลือดขาวปกติ หรือ “มะเร็งเม็ดเลือดขาว” ซึ่งเซลล์มะเร็งจะ แบ่งตัวและเพิ่มจำนวนมากมายถึง 11 ร้อยล้านเซลล์ เรียกว่าเกิด “Leukemia blast” ซึ่งเซลล์มะเร็งเหล่านี้ไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ รวมทั้งมีผลให้การผลิตเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดปกติมีจำนวนลดต่ำลง และยึดพื้นที่ทั้งในไขกระดูกและหลอดเลือดจนเม็ดเลือดปกติไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ส่งผลเป็นอันตรายต่อชีวิต

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์เฉียบพลันมักไม่พบสาเหตุแน่ชัดในการกระตุ้นให้เกิดโรค ทั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคคือ กรรมพันธุ์ ลักษณะทางพันธุกรรมในผู้ป่วยมะเร็งชนิดนี้แสดงว่า เซลล์มีความสามารถและประสิทธิภาพในการกำจัดสารเคมี หรือสารพิษออกจากร่างกายได้ระดับต่ำกว่าปกติ ทำให้สารพิษตกค้างเหล่านี้ทำลาย DNA ของเซลล์ไขกระดูกอย่างต่อเนื่อง เกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวตัวผิดปกติจำนวนมาก

สารเบนซิน
การสัมผัสหรือสูดดม สารเบนซิน ประจำเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ โดยสารเบนซินสามารถทำอันตรายลึกถึงระดับ DNA (รหัสพันธุกรรม) ของเซลล์ไขกระดูก ทำให้เกิดความผิดปกติในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว บุหรี่ ยาย้อมผม ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช เป็นแหล่งรวมสารก่อมะเร็งหลายชนิด ซึ่งเบนซินเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของบุหรี่

 

อาการ
ในระยะเริ่มต้นของโรคไม่มีอาการเฉพาะเจาะจงที่บ่งบอก มีเพียงอาการเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่คือ ไข้สูง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด เบื่ออาหาร หายใจลำบาก ซีด ปวดข้อ ปวดกระดูก ซีด เลือดออกง่าย มีจ้ำตามตัว ติดเชื้อง่าย

AHCC ลดจำนวนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์เฉียบพลัน
คณะผู้วิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงผลการวิจัยว่า เมื่อให้ AHCC ในการรักษาเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอีลอยด์เฉียบพลันในหลอดทดลองและเซลล์มะเร็งจากการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยนั้น AHCC มีผลลดจำนวนเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ เซลล์มะเร็งมีช่วงอายุสั้นลง โดยเป็นผลจากการที่ AHCC เร่งการเกิดขวบนการสลายตัวโดยธรรมชาติ (apoptosis) ของเซลล์มะเร็ง โดยไม่มีผลกระทบในเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติ

แอคทีฟเฮ็กซ์โซธ คอลลีเรทเทต คอมพาว์ด (Active Hexose Correlated Compound : AHCC) มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ

  • เสริมประสิทธิภาพ ระบบภูมิคุ้มกัน
  • ชะลอการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
  • ลดอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับ
  • เพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุในผู้ป่วยมะเร็ง
  • ลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด
  • เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด
  • กำจัดเชื้อไวรัส HPV สาเหตุมะเร็งปากมดลูก

.
.

Reference : 
Active Hexose Correlated Compound enhances extrinsic pathway-mediated apoptosis of Acute Myeloid Leukemic cells : journal.pone.0181729