ไอ-มูรอน เอเอชซีซี เอสดี 60 แคปซูล

I-MURON AHCC® SD (ไอ-มูรอนเอเอชซีซี เอสดี)
มีสารสำคัญคือ แอคทีฟ เฮกโซท คอรีเลทเตดคอมพาว (Active Hexose Correlated Compound) ชนิดสแตนดาร์ด (Standard grade) หรือเรียกโดยย่อว่า “เอเอชซีซี เอสดี” (AHCC® SD)

AHCC® SD คือชนิดที่แนะนำเพื่อการดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลที่ใส่ใจดูแลสุขภาพทั่วไป  ผู้ที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อย มีภาวะเคร่งเครียดเป็นประจำ ขาดการออกกำลังกาย อ่อนเพลียเรื้อรัง และร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่าย รวมถึงผู้ต้องการบำรุงเสริมสุขภาพตับ