ไอ-มูรอน เอเอชซีซี พีเอฟ 30 ซอง / 90 ซอง

Active Hexose Correlated Compound หรือ AHCC® คือสารสกัดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไมซีเลียมของเห็ด Basidiomycete ด้วยอาหารชนิดพิเศษภายในระบบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมและปราศจากเชื้อ

ด้วยนวัตกรรมลิขสิทธิ์บริษัท อะมิโนอัพ จำกัด AHCC® มีขนาดโมเลกุล 5 kDA ซึ่งเป็นขนาดที่เกิดการดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ทำให้ AHCC® มีประสิทธิภาพสูงในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งเพิ่มปริมาณเซลล์ภูมิคุ้มกันและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่มีผลในการกำจัดเซลล์มะเร็ง ป้องกันและลดความรุนแรงภาวะติดเชื้อ

I-MURON AHCC® PF (ไอ-มูรอนเอเอชซีซี พีเอฟ)

มีสารสำคัญคือ  แอคทีฟ เฮกโซท คอลีเรทเตดคอมพาว (Active Hexose Correlated Compound) ชนิดโปรเฟสชั่นนอล (Professional grade) หรือเรียกโดยย่อว่า “เอเอชซีซี พีเอฟ” (AHCC® PF)

AHCC® PF คือ ชนิดคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการรักษาร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษา ส่งเสริมสุขภาพเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในระหว่างการรักษา รวมทั้งลดโอกาสการกลับซ้ำ ชะลอการแพร่กระจายของโรค และยืดอายุของผู้ป่วยมะเร็ง ดูข้อมูลเพิ่มเติม