AHCC® ลดอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์พบมากเป็นอันดับ 5 ของโลกและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 พบมากในแถบเอเชีย โดยอาจเกิดจากเซลล์ตับเองหรือเกิดจากการแพร่กระจายมาจากอวัยวะอื่น ปัญหาการรักษาในปัจจุบันคืออัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับในระยะเวลา 5 ปี นั้นยังสูงถึง 70 -100% ทางการแพทย์จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อลดอัตราการกลับซ้ำ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว

อ่านเพิ่มเติม

AHCC® ช่วยยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตมะเร็งตับ

ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะท้ายซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการให้ยาเพื่ออุดหลอดเลือดที่เลี้ยงเนื้อร้ายได้นั้น ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุ สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศไทยได้ทำการวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาถึงผลของเอเอชซีซีในการยืดอายุผู้ป่วยมะเร็งตับระยะท้ายที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง ผู้ป่วยจำนวน 44 รายแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีจำนวน 34 รายและไม่ได้รับ 10 ราย โดยกลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีนั้นได้รับเอเอชซีซีวันละ 6 กรัม ทั้ง 2 กลุ่มได้รับการตรวจรักษาและติดตามผลโดยตรวจการทำงานของตับ ตรวจปริมาณเม็ดเลือดขาว และคุณภาพชีวิต

AHCC® เพิ่มภูมิกำจัดไวรัสตับอักเสบบี

ไวรัสตับอักเสบบีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดตับแข็งและมะเร็งตับ ประชากรโลกประมาณ 350-400 ล้านคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เป้าหมายของการรักษาเพื่อป้องกันการทำลายตับ การเกิดตับแข็งและมะเร็งตับ การรักษาไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังด้วยการให้ยาต้านไวรัสซึ่งมีผลหยุดยั้งการเพิ่มปริมาณของไวรัส ส่วนการกำจัดไวรัสให้หมดไปจากร่างกายต้องอาศัยภูมิคุ้มกันของตัวเองเป็นหลัก

AHCC® ลดอาการตับอักเสบจากแอลกอฮอล์และไขมันพอกตับ

แอลกอฮอล์นอกจากจะเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดตับอักเสบ ผังผืดในตับ และตับแข็งแล้วผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มักมีไขมันพอกตับซึ่งเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ แพทย์หญิงจุง-ฮาคิมและคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์จุง-อัน กรุงโซลทำการศึกษาวิจัยถึงผลของเอเอชซีซีในการลดตับอักเสบในผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับเอเอชซีซีวันละ 1 กรัม หรือ 3 กรัม และกลุ่มที่ไม่ได้รับเอเอชซีซี เป็นเวลานาน 12 สัปดาห์

AHCC® ชะลอการดำเนินโรคไวรัสตับอักเสบซี

ปัจจุบันคนไทยมากกว่า 1 ล้านคนติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ไวรัสจะเข้าไปอาศัยอยู่ในตับและทำลายเซลล์ตับไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดพังผืดในตับ และเกิดเป็นตับแข็งการทำงานของตับแย่ลงเรื่อยๆจนทำให้ตับวาย 75% ของผู้ติดเชื้อตับอักเสบซีไม่มีอาการใดๆให้ทราบว่าติดเชื้อ 25% มักมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ ผู้ติดเชื้อประมาณ 15 -20% หาจากโรคได้เอง แต่ส่วนใหญ่คือ 75-85% จะติดเชื้อเรื้อรังซึ่งโรคมีโอกาสพัฒนาเป็นตับแข็งและมะเร็งตับ

AHCC® ลดการแพร่กระจายมะเร็ง

อนุมูลอิสระ (Reactive species) คือโมเลกุลหรือสารที่มีความคงตัวต่ำเนื่องจากขาดประจุอิเลคตรอนไป 1 ตัว และมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูงกับ ไขมัน โปรตีน น้ำตาล ในเซลล์สูง ส่งผลให้เซลล์ถูกทำลาย อนุมูลอิสระมีความสำคัญในการเกิดมะเร็งโดยทำให้เซลล์มะเร็งเพิ่มจำนวน ยับยั้งการสลายตัวของเซลล์มะเร็ง (Apoptosis) ทำให้เกิดการแพร่กระจาย

AHCC® ลดผลข้างเคียงยาเคมีบำบัดมะเร็งเต้านม

แอนทราไซคลีนและแทกแซนคือกลุ่มยาเคมีบำบัดที่ใช้เป็นลำดับแรกในการรักษามะเร็งเต้านมโดยที่ผลข้างเคียงและพิษของยาทำให้ต้องหยุดการรักษาลงกลางคัน ผลข้างเคียงที่สำคัญคือการกดไขกระดูกส่งผลให้ปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ เกล็ดเลือดต่ำซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้ง่าย

AHCC® ลดการดื้อยาเคมีบำบัด

การต้านยาเคมีบำบัดโดยเซลล์มะเร็งเป็นปัญหาในการรักษา ทั้งนี้เซลล์มะเร็งสามารถสร้างสารที่เรียกว่า Heat shock protein 27 (HSP 27) ที่มีคุณสมบัติในการหยุดยั้งการเกิดขบวนการสลายตัวเอง (Apoptotic) ของเซลล์เมื่อได้รับยาเคมีบำบัด

AHCC® ยับยั้งการเติบโตเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเต้านม

เซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) คือเซลล์ชนิดพิเศษพบได้ทุกช่วงเวลาของการเจริญเติบโต สามารถแบ่งตัวได้ไม่จำกัดและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์อื่นได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย รวมทั้งเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไร้ระเบียบ เซลล์ต้นกำเนิดปกติเมื่อถูกระตุ้นด้วยการอักเสบหรือตัวกระตุ้นอื่นๆจากสภาพแวดล้อมในร่างกายจะทำให้เซลล์ต้นกำเนิดปกติกลายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้

AHCC® เพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุในมะเร็งปอดระยะที่ 4

จากสถิติในประเทศญี่ปุ่นมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการตายที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งอื่นๆแม้นว่ามีการผลิตยาเคมีบำบัดที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นอัตราการตายยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นในญี่ปุ่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดคุณภาพสูงจำเป็นต้องคำนึงถึงผลข้างเคียงต่อระบบต่างของร่างกายจากยา ประโยชน์ที่จะได้รับ คุณภาพชีวิตและความคุ้มค่าในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด การรักษาด้วยแนวทางเพิ่มภูมิคุ้มกันร่วมกับยาเคมีบำบัดจึงเป็นแนวทางที่แพทย์พิจารณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา

AHCC® เพิ่มภูมิกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)

ไวรัสเอชพีวี (Human papilloma virus : HPV) คือไวรัสที่มีอยู่มากกว่า100 สายพันธุ์โยมีสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 เป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกสูงร้อยละ 70 และเกิดจากสายพันธุ์อื่นอีกร้อยละ 30 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบสูงอันดับหนึ่งในสตรีโดยพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 6,000 รายเสียชีวิตจากโรคนี้ปีละ 2,600 รายหรือ 7 รายในแต่ละวัน ทั้งนี้ผู้หญิงที่มีอายุน้อยที่สุดที่เป็นมะเร็งปากมดดลูกมีอายุเพียง 10 กว่าปีเท่านั้น การติดเชื้อไวรัสเอชพีวีทำให้มีโอกาสเป็นสูงกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อถึง 400 เท่า