นอนไม่หลับ กับ อัลไซเมอร์

แพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์วอชิงตันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการนอนไม่หลับหรือการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพและการเกิดอัลไซเมอร์ว่า ผู้สูงอายุที่มีช่วงการนอนหลับลึกสั้นหรือนอนไม่หลับเรื้อรังมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์
 
อัลไซเมอร์คืออะไร ทำไมอัลไซเมอร์
อัลไซเมอร์คือภาวะที่การทำงานและโครงสร้างของสมองเสื่อมถอยที่มักพบในผู้สูงอายุ ทั้งนี้อัลไซเมอร์เกิดจากการที่มีโปรตีน 2 ชนิดคือเบต้า-อะไมลอยด์ (Beta–amyloid) ชนิดไม่ละลายน้ำและเทา (Tau) สะสมอยู่ภายนอกและภายในเซลล์สมองปริมาณมากในผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนหลับ
ในผู้ที่มีสุขภาพดีในช่วงเวลากลางวันขณะเซลล์สมองทำงานจะมีการสร้างและปลดปล่อยทั้งเบต้า-อะไมลอยด์และเทา และถูกกำจัดออกระหว่างที่นอนหลับโดยเฉพาะช่วงที่หลับลึก เรียกได้ว่าร่างกายมีระบบการกำจัดขยะออกไม่ให้เกิดของเสียตกค้างภายในสมอง ซึ่งหากกระบวนการกำจัดโปรตีนทั้งสองออกขัดข้อง เกิดการสะสมเบต้า-อะไมลอยด์และเทานั้นจะส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเรื่อยๆ เซลล์สมองเสื่อมและฝ่อลง การสื่อสารระหว่างเซลล์สมองเสียหายจากการที่ปริมาณสารอะซีติลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีผลต่อความจำลดลง
การศึกษาตีพิมพ์ในวรสาร Science Translational Medicine and Science แสดงว่าปริมาณของโปรตีนเทาที่ตรวจพบในสมองนั้นไม่ขึ้นกับชั่วโมงการนอน แต่ขึ้นกับคุณภาพการนอนหลับโดยตรวจพบว่าในผู้ที่มีช่วงเวลาหลับลึกสั้นหรือคุณภาพการนอนไม่ดีนั่นเอง แม้ว่าจะนอนมากกว่า 7-8 ชม. นั้นตรวจพบปริมาณโปรตีนเทาระดับสูง โดยตรวจพบปริมาณโปรตีนเทาในน้ำไขสันหลัง (CSF) สูงขึ้นกว่าระดับปกติ 50% และยังตรวจพบปริมาณเบต้า-อะไมลอยด์ระดับสูงขึ้นถึง 30% เช่นกัน
เบต้า-อะไมลอยด์เป็นสัญญาณเริ่มต้นของอัลไซเมอร์ขณะที่โปรตีนเทาที่สะสมในเซลล์สมองเป็นตัวบ่งชี้ถึงการคืบหน้าของโรคและความจำที่ถดถอยลง
 
หลับลึก หลับสบาย กับอีทาซ
อีทาซ (ETAS®) สารสกัดจากแกนกลางหน่อไม้ฝรั่งจากเกาะฮอกไกโดอีกหนึ่งนวัตกรรมของการสกัดสารจากธรรมชาตินำมาผ่านขั้นตอนการศึกษาวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกเพื่อให้ได้อาหารฟังก์ชั่น ( Functional food ) ที่มีผลเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และชีวิตที่มีความสุข
 รายงานการวิจัยในคนโดยแพทย์ญี่ปุ่น พิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ Journal Nutr Sci Vitaminol แสดงว่า อีทาซ มีผลเพิ่มช่วงเวลาการนอนหลับลึก ( Non – REM sleep ) ส่งเสริมให้คุณภาพการนอนดีขึ้น คลายความเครียด ลดอารมณ์ซึมเศร้าและความอ่อนล้า  โดยอีทาซมีผลในการเพิ่มปริมาณ “ฮีทชอกโปรตีน 70 (HSP 70)” ในเซลล์ร่างกาย ซึ่งฮีทชอกโปรตีน 70 มีบทบาทในการเชื่อมต่อซ่อมแซม ปรับโครงสร้างของโปรตีนในเซลล์สมองที่แตกหัก และลดการหลั่งฮอร์โมนคอติซอลเมื่ออยู่ในภาวะเครียด
 
เสริมสร้างความจำ ป้องกันอัลไซเมอร์
การวิจัยในสัตว์ทดลองล่าสุดนักวิจัยยังพบว่า อีทาซมีผลช่วยป้องกันความจำเสื่อม ลดโอกาสเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ โดยการวิจัยแสดงว่าอีทาซสามารถช่วยลดปริมาณเบต้า-อะไมลอยด์ ที่ระดับเซลล์ดดยลดปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างเบต้า-อะไมลอยด์ เพิ่มจำนวนเซลล์สมอง และป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทำลายด้วยสารอะไมลอยด์-เบต้า ซึ่งเป็น “ขยะพิษ” ปัจจัยสำคัญทำให้เกิดอัลไซเมอร์ และสมองเสื่อม
 
นอนหลับชะลอวัยด้วยอีทาซ (ETAS®)
✅ เพิ่มช่วงเวลาหลับลึก หลับสบาย
✅ คลายเครียด ลดความวิตกกัวล
✅ รู้สึกปลอดโปร่ง อารมณ์ดี
✅ สมองสดชื่นแจ่มใส สมาธิดี ตลอดวัน
 
 
Reference : Effects of Enzyme-Treated Asparagus Extract on Heat Shock Protein 70, Stress Indices, and Sleep in Healthy Adult Men : J Nutr Sci Vitaminol, 60, 283–290, 2014