กำจัดไวรัส HPV ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

เชื้อไวรัสเอชพีวี (Human Papillomavirus : HPV) เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 99% ไวรัสนี้มีสายพันธุ์มากกว่า 200 สายพันธุ์โดย 15 สายพันธุ์ที่เป็นตัวการทำให้้เกิดมะเร็งปากมดลูก โดยสายพันธุ์เอชพีวี 16 และ 18 เป็นสองสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกถึง 70% เชื้อเอชพีวีนั้นติดจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเกิดการสัมผัสและเสียดสีทางผิวหนังทำให้เชื้อแทรกเข้าไปฝังตัวที่ชั้นผิวหนัง หรือในผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ติดเชื้อนี้ได้จากการสัมผัสวัตถุเช่น กระดาษทิชชู ชุดชั้นใน หรือกางเกงที่ติดเชื้อ ผู้หญิง 4 ใน 5 คนมีสิทธิ์ติดเชื้อเอชพีวี ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยปัจจุบันยังไม่มียารักษาเมื่อติดเชื้อนี้ แต่ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อเอชพีวี ให้หมดไปได้ด้วยภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงซึ่งสถิติพบว่า 90% จะกำจัดเชื้อนี้ได้ภายใน 2 ปี

รศ.ดร. จูดิท สมิธ เภสัชกรนักวิจัยภาควิชามะเร็งสูตินรีเวช มหาวิทยาลัยแพทย์เทกซัส ได้รายงานผลการวิจัยทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และในคนถึงประสิทธิภาพสารสกัด เอเอชซีซี (AHCC) ในการกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวี พิมพ์เผยแพร่ในวรสารทางการแพทย์ Frontiers in Oncology เดือนมีนาคม 2019

การวิจัยทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองแสดงผลที่ชัดเจนว่า เอเอชซีซี มีผลในการกำจัดเชื้อเอชพีวีได้ 100% นำมาซึ่งการวิจัยในคนที่ติดเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ 16/18 นานกว่า 2 ปี จำนวน 10 ราย ได้รับเอเอชซีซี ครั้งละ 3 กรัม วันละครั้งติดต่อกันนาน 6 เดือน เกณฑ์การวัดประสิทธิผลของ เอเอชซีซี ในการกำจัดเชื้อไวรัสเอชพีวี คือเมื่อตรวจวัดปริมาณไวรัส เอชพีวี ในเดือนที่ 6 และไม่พบไวรัสจึงถือว่าเอเอชซีซี มีผลในการกำจัดเชื้อไวรัสนี้

“ผลการวิจัยน่าสนใจอย่างยิ่ง” สมิธ กล่าว พบว่า 66.7% ของผู้ติดเชื้อเอชพีวี นานกว่า 2 ปีนั้นตรวจไม่พบเชื้อเอชพีวี หลังจากทาน เอเอชซีซี วันละ 3 กรัม ติดต่อกันนาน 6 เดือน โดย 30% ของผู้ป่วยตรวจไม่พบเชื้อเมื่อทานได้ 3 เดือน เอเอชซีซี จึงนับเป็น Functional food แรกที่มีผลกำจัดเชื้อเอชพีวี นอกจากนี่พบว่า เอเอชซีซี ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และทางคณะนักวิจัยจะได้ทำการศึกษาต่อยอดการวิจัยนี้ต่อไป

AHCC เป็น Functional food ที่มีผลการศึกษาวิจัยโดยแพทย์ เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์ จากประเทศชั้นนำอย่างต่อเนื่องทั้งทางคลินิกและวิทยาศาสตร์ ว่ามีผลดีต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยมีผลกระตุ้นการทำงานและเพิ่มปริมาณเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า เอ็นเค เซลล์ (NK Cell) เดนไดร์ติคเซลล์ (Dendritic cell) แกมม่า-เดลต้าทีเซลล์ (γδ T cell) และ CD4+, CD8+ T cell ซึ่งคุณสมบัตินี้ทำให้เอเอชซีซีเป็นทางเลือกในการเสริมสร้างสุขภาพในผู้ที่ติดเชื้อง่าย อยู่ในภาวะติดเชื้อ ผู้ที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และผู้ป่วยมะเร็ง

เอเอชซีซี (AHCC)
มีประโยชน์ต่อสุขภาพคือ

💚 เสริมประสิทธิภาพ ระบบภูมิคุ้มกัน
💚 เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด
💚 ลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัด
💚 ชะลอการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
💚 ลดอัตราการกลับซ้ำของมะเร็งตับ
💚 เพิ่มคุณภาพชีวิตและยืดอายุในผู้ป่วยมะเร็ง

 

Reference: From Bench to Bedside: Evaluation of AHCC Supplementation to Modulate the Host Immunity to Clear High-Risk Human Papillomavirus Infections; Frontiers in Oncology : March,2019